СЬӦД КЫРНЫШ
Мый, сьӧд кырныш, курксан гора? Мый ме весьтын гӧгралан? Гашкӧ, татысь прӧмыс корсян: Водз на менӧ гуалан. Мый ме весьтын гыжтӧ лэчтан? Прӧста, кырныш, тэ эн дур! Чайтан, тэныд мыйкӧ вичмас: Тась тэд прӧмыс оз на сюр. Кӧрталыштны вирӧсь рана Козин чышъян шогмас мен. Сэсся, кырныш, тэкӧд тані Кута нуны сёрни-вен. Лэб тэ, кырныш, менам гортӧ, Мамлы месянь юӧр сет. Висьтав менам муса аньлы: Тась ме ловйӧн ог нин пет. Вирӧсь чышъян дона аньлы Тубрас пиын гортӧ ну. Медым петас верӧс сайӧ: Мӧд мен сюрис гӧтырпу. Сылӧн мышкас чукля коса, Сувтса синмас — пемыд гу. Венечаліс лэчыд сабля: Вольпась пыдди — кӧдзыд му. Венечаліс свинеч-пуля, Ог нин кыв ме ассьым дой. Ӧні, кырныш, тэнад вӧля: Босьт да кокав менсьым шой.
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Сьӧд кырныш
Оригинал гижысь
Козлов П.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1