ГРЕЗДСА НЫВ КАРСА БАРИНЛЫ
Мый тэ ме вылӧ сідз воан, Мича барин — сьӧлӧмшӧр? Весьшӧрӧ тай нюмыд петӧ, А ме ас пиӧ ог тӧр… Эн тэ видзӧд меным синмӧ, Эн тэ чабрав киӧс мем, Он тэ окышт парӧс менсьым, Морӧсӧс он малышт нэм! Ышмин, кокньыд барин, ышмин! Вешйы сэтшӧм сёрнинад… Мем-ӧ овны сэні, карын, Мем-ӧ югыд жыръясад Вежнясьны да ручкуасьны? Мем оз лӧсяв кринолин, Шыльыд джодж вылад ме вильда, Эзысь кизьыд ёрас син… Сэні вежсян, роч кодь лоан! Кодкӧд меным рочасьны? Вывті мича тэ, ме ог лысьт Тэнсьыд сьылі сывъявны… Зарни! Корсь тэ ассьыд пӧвтӧ; Тэ понда, дерт, оз узь мӧд… Абу менам тэ: оз воны Паныд тӧлысь шондікӧд. Видлы, шуан, карлысь кӧрсӧ; Оз кӧ сьӧлӧм вылам во, Бӧр мед муна муса грездӧ; Некод кутысь сэк оз ло? Тэ тай ышмин кага моза; Ачыд барин да он куж Кыв джын шуны грездса йӧзлы… Мун син водзысь, дявӧлвуж! Арталан-ӧ тэ, мый менам Абу дасьтӧм грездса зон? Сійӧ мича, сійӧ мелі, Сійӧ мездас менӧ, ён! Мездас тіян вокысь, сӧмын Шуны кыв… Ой, бӧб морт, пов! Сыысь окала ме сійӧс, Сыысь пукта сылы лов!
Гижысь: 
Гижӧд
Грездса ныв карса баринлы
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1