* * *
Ӧшиньӧс восьта да пыдіа-пыдіа лолышта... Асъядор писькӧдчысь югӧрӧн радпырысь мысся... Тӧвбыдӧн чукӧрмӧм курыдсӧ шуйгавыв койышта... Тувсовъя дзоридз моз шонділань ньӧжйӧник кысся...
Гижӧд
Ӧшиньӧс восьта да...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1