РОЗЪЯЛӦ ВАДОР
Ю пӧлӧн, кузяног, Рытыввыв кыаӧдз, Саридзӧн шыбитчис Ытшкысянін. Пырея туруныс Саридз моз гыасьӧ, Быттьӧкӧ сымда жӧ Турунлӧн вын. Тшапа зэв копыртчас Гыасьысь туруныс, Небыда шаркнитас Виж рӧма шӧвк. Локтас кор лунвывсянь, Малыштас юрӧдыс — Ворсігмоз пӧльыштас Кокньыдик тӧв. Тулыс чӧж лун тӧлыс, Зэр ваыс, шондіыс Гыасьысь турунлы Сетлісны вын. Юль тӧлысь воигӧн Дядьӧяс пондісны Коса да куранлысь Ёсьтавны пинь. Шонді петігӧн Видз вылӧ воисны Косаа-курана Уджалысь — тыр. Сёрнисӧ, серамсӧ Видз пасьта койисны Сынӧдӧс гажӧдіс Лэчтасян шы. Выльногӧн пондӧма Розъявны вадорыс, Цветъясыд еджыдӧсь Ловъяӧсь дзик. Дӧрӧмъяс, чышъянъяс Мунӧны радӧн, Воропті тэрыба Восьлалӧ ки. Талунсянь медводз Колхознӧй бригадаяс Дружнӧя восьтісны Пуктысян кад. Сы понда талун и Розъялӧ вадорыс, Сы понда шондіыс Нюмъялӧ — рад.
Гижӧд
Розъялӧ вадор
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1