ДЗУГСЬӦМ КАД
Лӧз лымйыс пӧтшва улын дзуртӧ. Му эжыс йир моз рӧмпӧштанмӧма: Со Лямпа туй, со Корӧсь чукӧр... Сюрс синмӧн Енма Мусӧ панӧма. И тӧдса миянлы, и тӧдтӧм Му вылас паськыд Енэж гумсьӧма: Друг быттьӧ кодзув лыдтӧм-тшӧттӧм Енвевтсянь муӧ джынйыс усьӧма. Ми сунсим нэмӧвӧйся вӧтас: Ни ӧти морт на абу мӧвкъялысь, И сӧмын кымӧр кывтӧ сьӧдас Му пуксян кадся Енлӧн мӧвпъясысь.
Гижысь: 
Гижӧд
Дзугсьӧм кад
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1