* * *
И ӧні аддзывла на вӧтнам, Кыдз кӧмтӧм кокнад буссӧ куртіг Тэ мир туй кузя мунан ӧтнад, А менам велосипед дзуртӧ Да ратшкӧ-лябсьӧ ревматизмӧн. Ме тэнӧ панъя, водзад пета Да бӧръя гӧгыль вылын изма, И ӧддзывла, и бӧрвыв сетла, И рама костӧ коскӧдз пыра, И ӧныр вылас сувтла кокӧн.... Но тэ пыр мунан босьтӧм нырӧн, Он видзӧд мелань, дзорган бокӧ. Мен сэки вӧлі ӧкмыс арӧс, И эг на тӧд, мый туйвыв бусӧд Лӧз синма, ӧмидз рӧма паръя, Чӧрс кока мунӧ менам муслун.
Гижысь: 
Гижӧд
И ӧні аддзывла на вӧтнам...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1