* * *
Ывла руа асывводзса кӧдзыдысь. Шонді гӧрдӧн уйӧ кыдзьяс весьт. Ылі муын ӧні, гашкӧ, кӧдзӧны? Гашкӧ, еджыд шонді пӧжӧ сэсь Еджыд изъяс, еджыд лыа, турунсӧ? Гашкӧ, йӧзсӧ ониш босьтӧ сэн? Тані турӧб туйяс вылын курасьӧ. Тані вой тӧв ӧтнас йӧктӧ «Шен». Руньгӧ тшынтор ӧтка-ӧтка пачьясысь. Кылӧ гортса пӧжасъяслӧн дук... Гашкӧ, тадз жӧ кӧвдумъясӧн мачасьӧ Мамӧ гортын? Кыа-чойкӧд тшук Чеччӧма да ыджыд пачсӧ ломтӧма. Рачьяс сьӧкта улын дзуртӧ зыр: Мамӧ сюйӧ ваймӧм пачӧ шондіяс. Оз кӧ шонді югӧр гортӧ пыр, Быдӧнлы мед вичмас кипом шондіыс, Быдӧнлы мед вичмас сьӧлӧм пӧсь. Кӧвдумыс ӧд кӧвдалӧма шобдіысь, Зарни шобді — зарни шонді рӧч.
Гижысь: 
Гижӧд
Ывла руа асывводзса кӧдзыдысь...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1