ЮКМӦС(Йӧзкост)
Паныдасьлім тэкӧд, муса, коркӧ юкмӧс дорын рытын. Самӧй шонді вӧлі кусӧ, рытъя ыркыдыс нин усьӧ. Став му пасьта вӧлім кыкӧн. Лэччим паськыд Эжва дорӧ, ӧзын вылӧ бипур пестім. Окыштчӧмным вӧлі чорыд, эз тай мӧдысь ковмы корны. Сотім батьлысь кыбан пессӧ. Асъя югыдӧдзыс юыс мыйкӧ мойдіс. Гажа кыа синъяс ёрис. Вылыс-улыс вазис асъя улис руысь. Кӧмысь пыркнитыштім лыа. Колльӧдчигӧн, кисьмӧм озйӧй, сиктыс асъя унмӧн узис. Мунім гусьӧн, эг тай горзӧй. Юкмӧсдорса ведра гозйыд тэныд тӧд вылад друг уси. Петіс мамыд кильчӧ вылӧ. Ведраяснад лоин воча. Сійӧ тэныд мойдіс кылӧ: «Абу яндзим тэныд, нылӧ? Ме нин пӧжаси и сёдча». Ёна скӧрмывліс сэк мамыд: карнаныс тшӧтш менсьым мышкӧс шылькнитыштіс нигӧн паныд. Муртса сикт пасьта эз янӧд: сэтшӧм горӧн, люба-й, дітшкис. Важӧн коли сійӧ ставыс. Серамсорӧн ӧні сӧмын Казьтывла ме кадсӧ тайӧс. Век жӧ коркӧ вӧт ли явӧ йӧжгыльтчывлӧ мыйкӧ сьӧлӧм.
Гижысь: 
Гижӧд
Юкмӧс
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1