КАЗЬТЫВЛӦМ
Тэ меным мусмин ӧти лунӧ, И тэныд козьналі ме кодзув. Но кывтӧ олӧм, ставыс вунӧ: Тэ сійӧс козьналӧмыд водзӧ. И ӧні аддзи тӧдтӧм нылысь Веж кодзулыслысь тӧдса дзирдъяс. И быттьӧ кыськӧ важсьыс кылі Тэ бӧрся дзуркнитыштіс дзиръя.
Гижысь: 
Гижӧд
Казьтывлӧм
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1