НЁЛЬ ПӦДРУГА
Нёль пӧдруга — нёль кыдз пу — Дзольгысь шор бокын эм. Орччӧн сувтӧмны сідзи, Быттьӧ йӧктӧны мем. Быттьӧ во гӧгӧр нимлун — Еджыд платтьӧась пыр. Тугъя дзоридза киӧн Меным ӧвтлӧны дыр. Муса нывлы моз сиа Налы долыд, кузь нэм, — Натӧг му вылас эськӧ Мыйкӧ эз тырмы мем.
Гижысь: 
Гижӧд
Нёль пӧдруга
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1