ДЗОРМЫСЬ САД
Шонді мыччысьлӧ зэв шоча, Югӧр лёдзьясӧн оз кой. Пожӧм вылысь менам соддзӧ Киссьӧ коль, кыдз синва войт. Прӧщайтчыны гожӧмыскӧд Сылы, буракӧ, зэв жаль. Регыд тубыртас ёсь лысъяс Лымйысь кыӧм небыд шаль. Улӧдз лэччӧ сьӧкыд кымӧр — Енэжыслӧн пашкыр тош. Кӧдзыд тӧв ныр улын сырмӧ Ӧзйысь коръя кыдз пу вож. Татчӧ, быттьӧ полысь попӧ, Дзебсясигтыр локтӧ ар. Сэсся уна еджыд бобув Ваяс аскӧдыс октябр. Садным рытнас вӧлі рыжӧй, Асывнас нин сійӧ дзор... Аслад арлыдысь он пышйы, Арся сад моз дзормӧ морт.
Гижысь: 
Гижӧд
Дзормысь сад
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1