* * *
Сьыланкывйыд енэжас мед качис, Вурунӧс моз строкаястӧ лет. Сьыліс весиг медым Енмыс ачыс, — Татшӧм кывбур гиж меным, поэт. Кышӧдчисны сэні мед веж коръяс, Льӧм дзоридзӧн ӧвтіс сэсянь мед, Сяльгисны мед сэні варов шоръяс, — Татшӧм кывбур гиж меным, поэт. Юраліс мед сэні енкай гӧлӧс, Шог-печальыс йӧзлӧн кыліс мед, Мортлӧн моз мед тіпкис сэні сьӧлӧм, Татшӧм кывбур гиж меным, поэт. Кывбурсяньыд ӧвтіс медым шоныд, Шоныдлунтӧ ассьыд сылы сет. Кӧдзыд дырйи оз кӧ менӧ шонты — Сэтшӧм кывбур эн гиж мен, поэт.
Гижысь: 
Гижӧд
Сьыланкывйыд енэжас мед качис...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1