ЮЛӦН ВИСЬТАСЬӦМ
Пармалӧн сьӧлӧмсянь писькӧдча ме, Бӧрвылӧ кольӧны нэм бӧрся нэм. Коркӧ ме вӧвлі мича да том, Козьнавлі тіянлы сой кыза ком. Мыш вылысь помнита мельнича пруд, Ид тусьтӧ излывлі уна сюрс пуд. Бердлі да юктавлі, сетлі ме нур, Водзӧссӧ эг босьтлы ни ӧти ур. Берегын шувгыліс дозмӧра яг, Кытӧні юр выв тыр вотӧс и тшак. Ытванам нёньӧдлі пуяслысь вуж, Во гӧгӧр парма-вӧр эз вӧвлы руш. Мыссьӧдлі сӧдз ванам йӧра и ош, Туйдӧдлі кыйсьысьӧс, медым эз вош. Коми кыв вӧвлі мен медмуса кыв, Комиӧн сьывліс мен шань коми ныв. Окасьлі тӧврукӧд — вӧвлі ме збой, Гыяснам некодлы эг вӧчлы дой. ...Ставыс тай кывтӧма, оз нин кат бӧр, Важӧн нин куштісны дозмӧра вӧр. Талун ме векнямми, абу нин сӧдз, Талун ме быттьӧкӧ пӧрысьмӧм пӧч. Важӧн нин меын оз гыбыштлы ком, Онӧ нин чӧсмӧдлӧй ассьыныд вом. Мельнича пруд оз нин берегъяс йит — Ёг турун быдмӧ, кӧн шептасьлӧ ид. Тыртісны морӧсӧс лӧп-ёг да ютш, Ляпкалі сыметь, кӧть келӧмӧн вудж. Мыйла нӧ вӧр-васӧ урӧстны ті Яндысьтӧг лэптанныд ассьыныд ки? Талун мен овнысӧ гажтӧм и шог, Коркӧя шудлунӧй мӧдысь оз лок. Синваӧн бӧрда, и гӧрддзасьӧ горш... Мед эськӧ му вывсьыс эг на ме вош!
Гижысь: 
Гижӧд
Юлӧн висьтасьӧм
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1