* * *

«Сьылісны бабаяс, сьылісны...»
В. Попов.
Ю дор видз вылын ытшкӧны бабаяс, Коса-гӧрбушсӧ лэчтӧны бабаяс. Ю дор видз вылын оз сьывны бабаяс — Видз выв дзоридз кодь мичаник бабаяс. Ю дор видз вылын куртӧны бабаяс, Шонді югӧрсӧ куртӧны бабаяс. Ю дор видз вылын ёрччӧны бабаяс — Кӧмтӧм кокъяса гожъялӧм бабаяс. Ю дор видз вылын чӧвтӧны бабаяс, Сьӧлӧм дойнаныс юксьӧны бабаяс: Ю дор видз вылын абуӧсь мужикъяс — Быттьӧ ӧніӧдз мунӧ война.
Гижысь: 
Гижӧд
Ю дор видз вылын ытшкӧны бабаяс...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1