ЛЫМАНЬ
Шондіыс — доналӧм тӧчила. Кывъясӧс сы вылын зудъяла. Судзӧда кымӧрсӧ. Лыманьлысь Гын кӧмсӧ кымӧрнас утъяла. Войяснас енэжыс сэзьдылӧ, Шыдӧс моз киссьӧны кодзувъяс. Лыманьӧс кӧдзыд оз кезйӧдлы — Куртӧ со кос лымсӧ лёдзьясӧ. Том тӧлысь петӧма кокасьны, Енэжас шыдӧсыс пом ни дор. Ог кӧсйы Лыманькӧд окасьны, Лыманьыд кӧдзыд, кын вом дора. ...Керкаын дзоля пач ваймӧма, Мурка кань вугралӧ лабичын. Онялысь керкаӧ вая ме Аньӧс, код медъёна глянитчӧ. Эз пыр мед ме ордӧ Лыманьыс Ӧдзӧсӧс игнала каличӧн.
Гижысь: 
Гижӧд
Лымань
Жанр: 
Пасйӧд: 

*Лымань — Снегурочка

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1