СУВТӦНЫ СИН ВОДЗӦ...
Кос турун лёдз вылын гатшвидза чӧла, Юр весьтын лӧзалысь енэжыс сӧдз. Гожъялӧм бан бокӧс шылькнитлӧ тӧлыс, Зыньгӧны ме гӧгӧр мазі да лӧдз. Томлунӧй сьӧлӧмӧ вӧзйысьӧ-пырӧ Пашкыр сьӧд юрсиа, варов да збой. Казьтылан мӧвпъясӧн морӧсӧй тырӧ, Кыла ме сьӧлӧмӧс гажӧдан дой. Сувтӧны син водзӧ важ, кольӧм вояс — Быдман да велӧдчан, верстямман кад. Эскылім коркӧ ми: шуда лун воас, Збыльысьсӧ эз тай ло некутшӧм лад. Вӧвліны ёртъяс и бурӧсь, и шаньӧсь: Кодкӧ рабочӧй, а кодкӧ поэт. Кампет кодь юмолӧсь вӧвліны аньяс, Ӧніӧдз, прӧститӧй, наысь эг пӧт. Ставнысӧ радейтлі, пуктылі пыдди, Гажӧй ӧд весьшӧрӧ наысь эз быр. Олӧмысь лист бокъяс думысь ме лыддя Лӧзалысь енэжсӧ окалігтыр.
Гижысь: 
Гижӧд
Сувтӧны син водзӧ...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1