ТЫРТӦМ УЛИЧА
Ӧвтӧ пӧжалӧм капульӧн ывлаыс, Лэбӧ кадыс нач кокньыдик стих. Коркӧ мам менам татӧні нылавліс, Батьлысь гӧлӧссӧ помнитӧ сикт. Рытъя рӧмыдыс тапиктіс пос помӧдз, Лӧня пуксьӧ сьӧд чышъяна вой. Тыртӧм улича. Кӧні нӧ том йӧзыс? Мыйла морӧсӧ йӧжгыльтчис дой? Водзті ныв-зонмыс параӧн ветлывліс, Кывліс окасьӧм сэні и тан. Дона кӧм-паськӧм кӧть и эз шедлывлы, Ылӧдз юргывліс сэк «Шондібан». Чайта, весьшӧрӧ сьӧлӧмӧй шогалӧ. Чайта, весьшӧрӧ сьӧктаммӧ юр. Пемыд юрсиа арсӧ ме окала, Аслым кодьыс кӧ аньыс оз сюр.
Гижысь: 
Гижӧд
Тыртӧм улича
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1