МУРКА
Кор на ичӧт вӧлі каньыс, Нывка вердліс сійӧс паньысь. Кымын водзӧ — Мурка ышмис, Сэсся-й дзикӧдз сійӧ дышмис. Ачыс кынӧмпӧт оз перйы, Сёйӧ сӧмын йӧв да чери, Абу нимкодьыслы помыс: Пельысь пельӧдз каньлӧн вомыс. Уссӧ шыльӧдас и Мурка Водас крӧватьӧ да мургӧ, Гӧбӧчын кӧть пыді жыръяс Йӧктӧны сэк вельмӧм шыръяс. Кор нин ас ку письыс петіс, Налькъяс вӧчис нывлӧн дедыс. Яндзим лои Мурка каньлы: Ӧні кутасьӧ, оз ланьтлы.
Гижысь: 
Гижӧд: 
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1