ЛЕНИНСКӦЙ ЗАКОН
Муяс дорті ме муна, Меным дум воӧ уна: Эг-ӧ том дырйи татӧн ме гӧр? Вӧліс гӧрны зэв сьӧкыд, — Чань вӧв кежис век бокӧ, Век жӧ кыдзикӧ шептасьліс йӧр. Вундім чарлаӧн сэки, Тусь эг уськӧдӧй шептысь, — Ылі войвылын дона быд тусь. Век жӧ ас нянь эз тырмыв, Сійӧ... тӧв шӧрын бырліс, Сӧмын няньтӧмла некод эз усь. Сетіс сійӧс Россия Аслас лышкыд, бур киӧн, Сетіс Ленинлӧн дружба закон. Ӧні гӧрам мӧд гӧрйӧн, Но край асьсӧ оз пӧръяв, Кӧть и енэжлӧн вежсьыштіс вон. Кӧдзыд муын веж шептыс Пудовӧйӧдз оз лэптысь, — Сьӧктаммыныс оз тырмы бур кад. Но нянь сёямӧй пыр ми, Сійӧ во гӧгӧр тырмӧ, Медым олӧмлысь мичмӧдны сад. Ленин туй кузя мунам, Тыр век вынйӧрӧн муным, — Дружба тасманым йӧз костын ён. Мый оз тырмы ас крайын, Мукӧдлаысь ми ваям, — Вердӧ ленинскӧй дружба закон!
Гижӧд
Ленинскӧй закон
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1