УКРАИНА СӦВЕТСКӦЙ, ПРИВЕТ!
Украина Сӧветскӧй, привет! Вӧча ыджыдӧс копыр ме тэныд, — Кӧть фашистъяс и сотісны тэнӧ, Пыр тэ мича, кыдз ӧзъяна чвет. Украина Сӧветскӧй, привет! Рад ме аддзыны ӧні и век Тэнсьыд енэжтӧ, шобдіа муяс, Озыр садъяс, лӧз гыяса юяс — Ставсӧ, нимкодь мый вайӧны мен, — Эг ӧд весьшӧрӧ би пыр лок ме. Татчӧ кыскисны, кыдзи магнит, Сьыланкывъясыд, лэбӧны кодъяс Енэж пасьтаыс шевкнитӧм бордйӧн. Наын — сьӧлӧмъяс мичлунлӧн би, Мыйысь нэм чӧжным тшыгъялам ми. Сьылысьясыдлӧн озыр зэв рад. Налысь нимкодь мен гӧлӧсъяс кывны, Накӧд ӧтлаын пукавны, сьывны Сэн, кӧн дзоридзӧн вӧччӧма сад. Накӧд ӧтлаын пукавны рад. Сӧмын... Гымалӧ ыджыд война. Сійӧ чуксалӧ миянӧс стройӧ Врагӧс ӧлӧдны, медым эз збояв. И ми стройынӧсь, — сетам став вын, — Бурӧн миянысь вӧрӧг оз мын! Матын миян победалӧн час. Регыд юрӧбтас сійӧ му пасьта, Югыд шонділысь рӧм аснас казьтас, И оз гудыртчыв сэк енэжтас. Матын миян победалӧн час. Сэк оружие кузя быд ёрт. Врагӧс нэм кежлас гуалӧм бӧрын, Панам сьыланкыв сэтшӧм ён горӧн, Мый оз тӧрӧд и енэжлӧн от. Со кор сьыланкыв шевкнитас борд! Тайӧ здукӧ жӧ некодыр дзик Кӧнкӧ пукавны, ливкъявны-сьывны, — Эз на дугды дой сьӧлӧмысь кывны. Ёся лэчтам ми ассьыным штык, Мед атакаын бытшкӧм эз тшык. Украина Сӧветскӧй, привет! Вӧча ыджыдӧс копыр ме тэныд, — Кӧть фашистъяс и сотісны тэнӧ, Пыр тэ мича, кыдз ӧзъяна чвет. Украина Сӧветскӧй, привет!
Гижӧд
Украина Сӧветскӧй, привет
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1