ВӦРАС КӦ МИ ПЕТАЛАМ
Вӧрас кӧ ми петалам, Уджавныс кӧ босьтчылам, — Да э-эх! — ми босьтчылам, Парма вӧрсӧ ставнас гӧгӧр югдӧдлам. Коді микӧд панйысяс? Коді микӧд вермасяс? Да э-эх! — код вермасяс? Некоді! Код кӧсъяс, сійӧ пӧръяссяс. Быдмим парма ягын ми, Ставсӧ кужӧ вӧчны ки. Да э-эх! Зіль миян ки, Некодлы вӧр лэдзӧмын ог сетчӧй ми! Пилаясным лэчыдӧсь, Тракторъясным тэрыбӧсь. Да э-эх! И вынаӧсь. А ми уджын быдӧн зільӧсь, сямаӧсь. Вӧрас кӧ ми петалам, Уджавныс кӧ босьтчылам, — Да э-эх! Ми босьтчылам, Парма вӧрсӧ ставнас гӧгӧр югдӧдлам!
Гижӧд
Вӧрас кӧ ми петалам
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1