* * *
Ӧні сӧмын ті! Ме ог! Гажӧдчӧ ті, сьылӧ! А ме ылӧ, ылӧ… Чӧв олыштам ме да шог, Ог пет югыд вылӧ И ог петкӧд ме сьӧд пас Кымӧс вылын, долыдъяс Мед оз шенны… Кыдзи Каин, Дзебся кызджык стынъяс сайын, Мед оз кыв и сэтчӧ долыд гор, Да и сэтысь ойзӧм. Бурасьны мед аскӧд, Торйӧдчыла мукӧдъяскӧд… Ачым артала: ой, енмӧй, кор Тайӧ сьӧкыд кадыс мунас? Кодыр важ лёк вушъяс, вунас? Гаж вӧсна ме эг на воштлы кӧр; Кодыр гажӧдчан вын воас бӧр? Сідз тай бур морт важ грек поплы нулас, Кодыр лун-мӧд ёна видзалас; Кыа петігӧн на коймӧдас Выль гректор нин бур мортӧс тай сулас!
Гижысь: 
Гижӧд
Ӧні сӧмын ті! Ме ог…
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1