ТОМ КАД ДЫРСЯ
Гӧгрӧс чужӧмнас, Мича вир-яйнас, Лӧсьыд тушанас, Гартчӧм юрсинас Менсьым сьӧлӧмӧс Том ныв ылӧдіс, Менсьым гажлунӧс Дзикӧдз бырӧдіс. Ӧтчыд ковмывліс Син пыр нуӧдны. Эг кут вермыны Сійӧс вунӧдны. Эськӧ лысьта кӧ — Сійӧс тӧдмала. Ассьым радейтӧм Сылы висьтала. Сійӧ кывзас кӧ Сэтшӧм сёрнитӧм, Оз кӧ серавлы Менсьым радейтӧм, — Эськӧ ёна жӧ Нылӧс дзигӧдла, Сьӧлӧм бердӧдзым Дзикӧдз топӧдла. Ичӧт вомдорсӧ Сылысь окала... Сӧмын сёрнитныс Ог куж кыдз колӧ. Нылысь яндыся, Ог лысьт тӧдмасьны... Кысь нин ме кодьлы Нывкӧд окасьны...
Гижӧд
Том кад дырся
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1