ТУВСОВ РЫТЫН СЁРӦН

(Мӧвпъяс)
Тувсов рытын сёрӧн Лэччи керӧс дорӧ. Матын сэні Эжва, Ыджыд Эжва, вына Эжва Веж луд пӧвстті, лыа вывті Лӧня кывтӧ. Зумыштчӧма, пиньсӧ курччӧм, Букыштчӧма дзоргӧ Рытъя кыа вылӧ. Шуӧ: часлы, тӧдлы менӧ, Садьмыла ме коркӧ. Посни турунъяскӧд пуяс Вашкӧдчисны сэки, Эжва кузя помтӧм пуръя Кывтіс. Керӧс улын куръя Ланьтӧма, чӧв олӧ. Ичӧт, лӧнь зэв, Куткыртчӧма, Быд тӧв руысь полӧ. Пыжа кывтас, Мунас пуръя Паськыд Эжва вывті, — Шогсьӧ куръя. Вежыс петӧ Эжва вылӧ. Тӧв кор петас, Эжва лёкмас, Гызяс ыджыд гыӧн. Пурйӧс чаг моз Шерддяс мышку вылас, Пасьталаыс керъяс Разӧдалас сылысь, — Шогсьӧ куръя: Вежыс петӧ Эжва вылӧ. Рӧмыд лои. Мӧдлапӧлын Тыдалӧны бияс. Кымӧр кайис. Зэрмис. Руа лои. Саялісны бияс. Тулыс! Керӧс! Эжва! Тулыс — сьӧлӧм сетысь. Керӧс — паськыдінсӧ Петкӧдлысьӧй. Пармаяссянь петысь Югыд Эжва — Коми йӧзлӧн сьӧлӧм! Мыйла нӧ ті торъявланныд, Янсавланныд? Сідз жӧ том дыр, югыд Эжва, Ыджыд вӧля-н олысь Кольӧ... Ок тэ, вӧля, вӧля, Паськыдінӧй! Сӧстӧм сьӧлӧм, Долыд олӧм, Ыджыд думъяс, Паськыд думъяс! Регыд кежлӧ вӧлӧм Сэтшӧм олӧм Волӧ. Тулыс лэбзяс, Гожӧм кольӧ, Ставыс вежсяс. Синлӧн аддзан иныс чинӧ, Сьӧлӧм ичӧт лоӧ... Эк тэ, вӧля, вӧля, Паськыдінӧй!.. Эжва вылын эмӧсь гыяс. Гызьыв, том дыр, Петкӧдлы тшӧтш сьӧлӧм шыяс! Юрӧс вылӧ лэпті, Эз кут тыдавны сэк куръя.
Гижысь: 
Гижӧд
Тувсов рытын сёрӧн...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1