РЫНЫШ ВОМӦ МЕГЫР СЮЙЫСЬЯС
Парпонь да Пашӧ пи Семӧ (Кыськӧ тай мортъясыд эмӧсь!) Рынышӧ вомӧдыс сюйӧны мегыр... Мый морла?.. Ог помнит, Юалім эгӧ. Босьтӧма-сь ӧтмӧдар помӧд, Жмитӧны рынышлы вомас — Йӧткӧны мегыр. Пессьӧны... кашкӧны... ружтӧны... Сюйӧны бокала, Видлӧны дорала. Рынышад мегырыд Некыдз оз тӧр. Кыдз нӧ рынышӧ позьӧ Сюйны нёль весьта розьӧд Мегыр. Шӧрсӧ сюян — дорыс кутӧ, Кыкнан помыс Рыныш вомас Ӧтпырйӧсӧ оз тӧр. Парпоньыд казяліс (Мортыд вӧлӧма сюсьджык), Семӧлы шуӧ: Вай жӧ тэ, Семӧ, Гез босьт да Мегыртӧ кӧртав, Рынышас пыр да Сэтысянь кыскы Лэбынӧн тасянь ме Йӧткыны кута. Сідзи и вӧчисны. Семӧыд рынышӧ пырис. Кыскӧны, йӧткӧны (Ружтӧмыс сикт вылӧдз кылӧ). Мегырыд оз пыр, Быттьӧкӧ дуан вӧв Сувтӧма, Табанитчӧ. Кыдз нӧ рынышӧ позьӧ Сюйны нёль весьта розьӧд Мегыр. Шӧрсӧ сюян — дорыс кутӧ. Кыкнан помыс Рыныш вомас Ӧтпырйӧсӧ оз тӧр. Дӧзмис нин Парпонь, Скӧрмис и Семӧ (Дзонь час нин тільсьӧны сэні), Ёрччыштіс, шуӧ: — Омӧля йӧткан тэ, Парпонь, Вежсям вай местанад! Вежсисны. Рынышӧ сюйӧны мегыр. Босьтласны этадзи, Видласны эсідзи. Кыскӧны, йӧткӧны. Ёрччӧны, сӧткӧны... Ружтӧны, кашкӧны... Мегырыд рынышад оз пыр. Кыдз нӧ рынышӧ позьӧ Сюйны нёль весьта розьӧд Мегыр! Шӧрсӧ сюян — дорыс кутӧ. Кыкнан помыс Рыныш вомас Ӧтпырйӧсӧ оз тӧр. Зэлӧдіс Семӧ, Ӧддзӧдчис Парпонь, Тасасис мегыр, Дзуртыштіс — Кажмуні-чеги! Тадзикӧн рынышӧ мегыр Сюйисны Парпонь да Семӧ (Кыськӧ тай мортъясыд эмӧсь!)
Гижысь: 
Гижӧд
Рыныш вомӧ мегыр сюйысьяс
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1