АР КӦ НИН ВОИС-А?
Ар кӧ нин воис-а? Шуштӧм. Лэчыд тӧв пуясӧс куштӧ. Колисны тулыс и гожӧм. Тшапӧсь на коз пу да пожӧм... Пышйӧма, кольӧма гаж — Неылі сё муса важ. Жугыльӧн, шуштӧмӧн бара Сьӧлӧмӧ пӧльыштіс арыс. Мусатор кажмуні-чеги, Жугалі, пазалі регыд. Курыд и йирмӧг и пуж Вӧчӧны сьӧлӧмын удж. Унмовсьӧ ывла выв, ланьтӧ: Эштіс пӧ, тырмас пӧ, шань пӧ... Ӧтнасӧн коз пу да пожӧм Казьтылӧ пӧсь кисьтан гожӧм. Му вылыс ланьтӧма чӧв, Шыасьлас сӧмын вой тӧв... Мед ӧти тулыс кӧ кулі... Кӧсъя ме: син водзам тулыс Во гӧгӧр — арын и тӧлын — Дзирыд и кыпыд мед вӧлі! Мед ар кӧ ывлаас, мед... Ме дінӧдз мог абу тэд!
Гижысь: 
Гижӧд
Ар кӧ нин воис-а?
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1