ТУВСОВ РЫТ
Тувсов рыт, Гажа рыт. Шонді муртса лэччӧма. Мича ныв, Муса ныв Гырддза вылас лэдзчӧма. Жугыль зэв, Шогсьӧ зэв, Ӧшинь дорас пукалӧ. Ыджыд шог, Курыд шог Сьӧлӧм сылысь юкалӧ. Мича зон, Муса зон Ылӧ сылӧн мунӧма. Гӧрд лыйысь, Оз тӧд кысь Волӧма дай мунӧма. Сыктыв ю, Пемыд ю Гыяс вывті-с нуӧма. «Прӧщайт жӧ, Сьӧлӧмшӧр!» — Мича нывлы шуӧма.
Гижысь: 
Гижӧд: 
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1