ШОНДІЫС ВАЖӦН НИН ЛЭЧЧИС
Шондіыс важӧн нин лэччис. Кыаыс тӧкӧтьӧ тыдалӧ. Ва дорын сьылӧны нывъяс. Чуткасьысь туся пу, Раминик ньывъяс Кывзӧны сьылӧмсӧ налысь. Ва кузя посньыдик гы вывті Быглясигтырйи Мунісны сьылӧмлӧн шыяс. Уна нин пӧраыс коли, Ёна нин олӧмыс вежсис. Мунісны Кардорӧ нывъяс, Петісны верӧсъяс сайӧ. Мукӧдлысь виисны мусасӧ, Мукӧдыс ачыс нин кулі. Быдмисны выль нывъяс, Йӧктыны пондісны, Зымгӧны — вӧрӧ став муыс... Важӧн нин коркӧ Ва дорын сьылісны нывъяс... Дугдісны сьылӧмысь нывъяс. Ме чайта, кыр йылӧ кайисны Ичӧта шойччыштны. Эска ме, бара на кыласны Комиӧн сьылӧмлӧн кывъяс. Аски ли аскомысь шонді Мича зэв, югыд зэв петас. Кыр йылын паськыда, сьӧлӧмсянь Сьывны сэк кутасны нывъяс.
Гижысь: 
Гижӧд
Шондіыс важӧн нин лэччис
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1