ДУМЪЯС
Гажа жӧ му вылын! Лӧсьыд жӧ ывлаын Шоныд сэзь рытын. Зарниа кӧрт тувъяс — Кодзувъяс быттьӧкӧ Тӧдӧны менӧ. Дзуртыштӧ кок улын лым. Мыйла нӧ ӧтнам ме этатшӧм войнас? Ӧтарын мисьтӧмӧсь сувтӧма-сь керкаяс, Мӧдарын дзӧрӧны пуяс. Юр весьтын кодзувъяс. Кок улын дзуртыштӧ лым. Абу тай ӧтнам ме — Ёртъяскӧд унаӧн мунам... Унаӧн ёртъяс — сьӧлӧмӧй ӧтнас, Сьӧлӧмлы долыдлун сетысьыс абу, Муслун оз тырмы... Кытыськӧ вӧр сайысь Йӧй тӧлысь петіс. Видзӧдліс ме вылӧ Былялӧм синнас — Паськыда шпыньмуніс. Кодзувъяс ӧтвылысь Ме вылӧ серӧктісны. Югыд зэв лои. Посньыдик кодзувъяс водалісны, Гырысьяс важ мозыс дзирдалісны. Йӧй тӧлысь шпынняліс... Мыйлакӧ этатшӧм рытнас ме ӧтнам!..
Гижысь: 
Гижӧд
Думъяс
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1