ВӦЛІ ДОЛЫДІН
Вӧлі долыдін, вӧлі гажаин, Вӧлі сьӧлӧмлы шойччанін. Гырысь туйясӧ ветлігӧн, Паськыд местаын олігӧн Сійӧ дум вылӧ усьлывлі, Сійӧс унаысь казьтывлі. Вӧлі долыдін, вӧлі гажаин, Вӧлі сьӧлӧмлы шойччанін. Ылі муясын олігӧн Уна сы йылысь мӧвпавлі, «Эм на гажаин», — шулывлі, — Сідзи сьӧлӧмӧс гажӧдлі. Вӧлі долыдін, вӧлі гажаин, Вӧлі сьӧлӧмлы шойччанін. Пемыд вӧр шӧрын, ю дорын Вӧлі неыджыд керкатор. Сійӧ ичӧтик ӧшиньӧд Вӧрлань видзӧдіг шулывлі: «Тані долыдін, тані гажаин, Тані сьӧлӧмлы шойччанін». Сійӧ керкаас овлывліс Небыд сьӧлӧма пӧрысь ань. Сійӧ паныд мем петлывліс, Сійӧ бур кыв мем шулывліс: «Пырав шойччыштныд, пырав бур мортӧй, Дыр нин эн волыв ме ордӧ!» Сэтчӧ ичӧтсянь волывлі, Аньлысь мойдӧмсӧ кывзывлі, Юлысь шуньгӧмсӧ видзӧдлі, Вӧр пу шувгӧмлы шензьывлі. Вӧлі гажа сэн, вӧлі нимкодь сэн, Вӧлі сьӧлӧмлы долыд сэн. Менам салдатӧ ветліг кост Сійӧ пӧрысь ань кулӧма, Ӧні сьӧд розьяс кольӧма-сь Сійӧ ӧшиньяс пыддиыс. Вӧлі гажаин, вӧлі долыдін, Вӧлі сьӧлӧмлы шойччанін. Ветліг-мунігӧн видзӧдлі: Полан — гажтӧм зэв керкаыс, Вӧрыс муралӧ, омлялӧ, Юыс гудыр зэв, пемыд зэв... Кӧн нӧ, гажӧй, тэ, кӧн нӧ долыдін, Кӧн нӧ олӧмлӧн шойччанін? Ӧні мудз дырйи некытчӧ Менсьым сьӧлӧмӧс оз кыскы. Сэки важсӧ ме казьтыштла, Сьӧлӧм вуж дінсянь шулывла: «Вӧлі долыдін, вӧлі гажаин, Вӧлі сьӧлӧмлы шойччанін».
Гижысь: 
Гижӧд
Вӧлі долыдін
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1