ВЕКНЬЫДИК ТУЙ КУЗЯ
Векньыдик туй кузя Тэ ордӧ волывлі. Вӧр пӧвстті мунігӧн Гажаджык лолывлі, Тэ йылысь мӧвпалі кор... Некодӧс сэки эг ёр. Полігтыр юасьлі Олӧмтӧ-вылӧмтӧ — Эг лысьтлы юавны Сьӧлӧмлысь кылӧмтӧ, Эг лысьтлы висьтавны тэд Сьӧлӧмлысь доймӧмсӧ ме. ........................................... Зэв паськыд туй кузя Тэ дінӧ пыравлӧ Мӧд, вӧлӧм, тшӧкыда, Дыр кежлӧ ылавлӧ... Висьталін сы йылысь — бур... Быттьӧкӧ кырыштіс пурт. Векньыдик ордымӧс Лысъясӧн тыртла ме, Нюр вылысь моздорӧн Васӧд нитш пыртла ме, Вольсала... Мʼоз тӧдчы туй — Югнитӧм шудлунлӧн шуй. Нэм ме ог видзӧдлы Туй бокса кыр вылас. Ёра и изала Мед сэні пыр вӧлі Кымӧра сьӧд пемыд вой... Сьӧлӧмын зэв ыджыд дой.
Гижысь: 
Гижӧд
Векньыдик туй кузя
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1