КӦСЪЯ МЕ...
Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны Асъя шонді югӧрсьыс мичаӧс, Тувсов шоныд лун тӧвсьыс небыдӧс, Гожся дзирыд шондісьыс чорыдӧс, — Мичасьыс мичаӧс, Гажасьыс гажаӧс Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны, Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны, Медым эськӧ жугыльӧс гажӧдас, Медым эськӧ сир шогӧс пальӧдас, Медым сьӧлӧм шӧрӧдзыс пыралас — Сӧдзӧдас, сысъялас Гудыртчӧм сьӧлӧмсӧ. Сэтшӧмӧс кӧсъя ме сетны. Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны Гӧгӧр мыськӧм керкаысь кыпыдӧс, Пӧжан лунся гым шыысь гораӧс, Сьӧдлӧз кымӧр, тӧв нырысь вынаӧс, Вой тӧлысь лэчыдӧс, Биа из чорыдӧс Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны. Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны, Медым эськӧ ойбыртысь сайкалӧ, Медым эськӧ вӧтасьысь ырскӧбтас, Медым ставнас, вир-яйнас, вӧрзьылас, Вынйӧрӧн чукйӧн тыр Сьӧлӧмыс ӧзйылас. Сэтшӧмӧс кӧсъя ме сетны. Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны Посни сӧстӧм дзирдалан изъясысь... Оз тай артмы сё зарни тэчасыс.. Оз тай менам, оз тырмы кужӧмӧй. Узьӧ на, тыдалӧ, Комилӧн музаыс... Жугыль мем, шуштӧм сэк лоӧ.
Гижысь: 
Гижӧд
Кӧсъя ме...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1