ЁРТЪЯСӦЙЛЫ
Уна на кӧсъя ме уджавны, ёртӧй, — Сё арӧдз овны ме кӧсъя. Сӧмын тай олӧмыд унаысь торклӧ, Унаӧс виччысьтӧг лӧсйӧ. Тӧда ме, кодыркӧ нӧш улас сюрӧ Менам тшӧтш юрӧй. Он мын сэсь лёкӧн ни бурӧн — Сідзи нин морт вылад олӧмыд дурӧ. Кытӧн ме смертьыслы гыж улас сюра Пом ни дор му вывті ветліг? Сэтӧн-ӧ ме вылӧ уськӧдчас, пурас, Кытісянь олӧмӧй петліс, — Ас муын, Комиын, тувсовъя расын, Ловзьӧ кӧн асыв, Эжва ю, Сыктыв ю тасын? Кӧніджык, кытӧнджык, кутшӧмджык часын? Ыджыд кар гыыс-ӧ ньылыштас менӧ Гортланьӧ мунігӧн ӧтчыд? Медбӧръя куньӧмнас син куня сэні?.. Мый лоӧ — нинӧм оз тӧдчы. Тӧда ме, олӧмыд варснитас бордтӧ, Вазнитас морттӧ... Пожӧмысь вӧчасны горттӧ, Ёртъясыд му пытшкӧ дзумгасны ёрттӧ. Ӧткодь мем, кытчӧджык пуктасны гортйӧс, Кутшӧмджык потшӧсъяс сайӧ. Тӧда ме, Комиын кольӧны ёртъяс — Водзилань мунасны найӧ. Кор зарни дзоридзьяс коми кыв ваяс, Вылӧ зэв каяс, Казьтыштлӧй гижӧднас тайӧн Менӧ тшӧтш зарниӧн тыр пызан саяд. Дзоридзлысь кӧйдыс ӧд ӧтвылысь пуктім. Сы мича дзоридзьяс дінсьыс ме чукті.
Гижысь: 
Гижӧд
Ёртъясӧйлы
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1