АЧЫМ БӦРЪЯ АСЛЫМ НЫВ

* * *
Москва карын коркӧ Шуис меным ёртӧй: — Гӧтрась, другӧ, Илля Вась, Тэныд гӧтырпуыд дась! Москва карса мича нылӧс Меным сійӧ индӧ, кылӧ. Мича нылыс мича збыль: Парйыс гӧрд и платтьӧ выль... Уси тӧд вылӧ мем парма, рас. Выль платтьӧыс косясьлас! Уси тӧд вылӧ мем озінёк.. Ӧтлаасис гаж и шог — Кыськӧ другысь петіс кыв: — Ачым бӧръя аслым ныв! * * *
Вӧлі ме финн муын. Ёртӧй ӧтчыд шуӧ: — Гӧтрась, другӧ, Илля Вась, Тэныд гӧтырпуыд дась! Еджыд юрсиа финн нылӧс Сійӧ меным индӧ, кылӧ. Вылас став культура пас... Шуи: «Нӧрӧвитла, час!» Уси тӧд вылӧ ас оланін — Сартас тшынным сёяс сылысь син! Уси тӧд вылӧ мем енэж лӧз, Миян прӧстӧй варов йӧз. Кыськӧ другысь артмис кыв: — Ачым бӧръя аслым ныв! * * *
Ёртӧй коркӧ эштіг Шуӧ Будапештын: — Гӧтрась, другӧ, Илля Вась, Тані гӧтырпуыд дась! Зарни синма варов нылӧс Сійӧ меным индӧ, кылӧ, Сыысь мичаыс оз тӧр! Сьӧлӧмшӧрысь сьӧлӧмшӧр! Кӧдзыд, гажтӧм миян ас му выв — Кынмас-косьмас сэні мадьяр ныв! Уси тӧд вылам мем тувсов вой, Тӧвся асъя кыа — муса чой. Сьӧлӧмсянь ме шуи кыв: — Ачым бӧръя аслым ныв! * * *
Вои Сыктывкарӧ, Мамӧ дольӧ бара: — Гӧтрась, пиӧй, Илля Вась, Гӧтырпуыд важӧн дась! Сэсся радйис сійӧ часӧн Бурысь-бурӧс сё да дасӧс. Аттӧ сё мокасьтӧ удж — Бӧрйынысӧ эг и куж! Мамкӧд ӧти кывйӧ ме эг во. Скӧрмис сійӧ, шуӧ: «Сідз кӧ но, Гашкӧ, колӧ тэныд Будапешт, Либӧ мукӧд пӧлӧс пеж! Менсьым кылӧс кӧ он кыв, Вай жӧ кузь калляна ныв!» * * *
Ӧтчыд гожся лунӧ Сыктывкарӧ муні — Степановскӧй площадь выв... Паныд мем... лӧз синма ныв! Парма ёль и тувсов енэж, Мича сьӧд вӧр другысь сэні Гудыр-гадырмуні весь — Сэсся вот тэныд и чесьт! * * *
Татӧн мойдлӧн менам пом... Мый думайтан, мича зон? Збыль имитіс менам кыв: — Ачым бӧрйи аслым ныв!
Гижысь: 
Гижӧд
Ачым бӧръя аслым ныв
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1