И. А. КУРАТОВЛЫ
Сьӧд пемыд кадын тэ олін, Шувгис кор лэчыд вой тӧв. Здук кежлӧ Комиӧ волін, Узис кор Комиыд чӧв. Медвойдӧр меліа сьылін, Лелькуйтін ас чужан кыв. Кывбуртӧ тэчин тэ ылын — Комиӧдз шыыс эз кыв. Олӧмыд зэв вӧлі жугыль: Кыдз толькӧ сарыд эз дур... Ас чужан му йылысь, другӧй, Мӧвпаліс пыр тэнад юр. Кывбурыд вӧлі ӧд чурка: Пыдди эз пуктывны сэк... Ӧні со пасьтала юргӧ Пармаын дугдывтӧг век. Сьӧлӧмным ыпъялӧ биӧн... Казьтылам тэнсьыд бур ним, Нэмсӧ мед нималас сійӧ, Дзирдалас-ломзяс, оз сім!
Гижысь: 
Гижӧд
И. А. Куратовлы
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1