ГОЖӦМЫН
Ме кӧ муна вӧръясӧд-расъясӧд — Кутшӧм сэні гажаа кайясыс сьылӧны, Шоныд позъяс вӧчӧны-кыӧны. Ме кӧ муна видз кузя, вадорӧд — Мича сэні дзоридзьяс быдмӧны, Турун пӧвстас гагъясыс ызгӧны.
Гижысь: 
Гижӧд
Гожӧмын
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1