УСИ ТӦД ВЫЛӦ
Уси тӧд вылӧ Менам томдырӧй, Кодыр вӧлі ме Ар дас сизима. Кодыр сьӧлӧмӧй Гажъяс тӧдлывліс, Кодыр вир-яйӧй Ёна ворслывліс... Майбыр, том кадӧй, Менам сэкъяӧй! Югыд шондіӧй, Том олӧм гажӧй!
* * *
Сё майбырӧй ті, Тувсов войясӧй! Шондібанӧй да-й Гажа войясӧй!
* * *
Сё майбырӧй да-й Мӧдлапӧв сиктӧй, Дай сьӧлӧмшӧрӧй тэ, Медводдза мусӧй!
* * *
Сё муса другӧй, Менам Коляӧй, Сэкся ветлысьӧй, Менам тшӧтшъяӧй! Рытъя войсяньыс Асъя шондіӧдз Тшӧтш тай ветлывлім, Ёна овлывлім... Вӧлі ветла ме Олан гаж кузя. Нора сьывлывла, Мела чуксасьла: «Шонді лэччис нин, Рӧмдӧ ывлаыс... Петав ме дінӧ, Менам сьӧлӧмшӧр». Муртса аддзыштан Сійӧс ныв пӧвсысь — Тӧдас пырысь-пыр Тэнад сьӧлӧмыд. ..................... ..................... ..................... ..................... Сё майбырӧй тэ, Тувсов том кадӧй, Дзоридзалӧмӧй! Ӧмидз рӧмаӧй, Гӧрд оз кӧраӧй, Ытва пасьтаӧй, Тэ, томдырӧй!!! Кытчӧ кольӧма? Кытчӧ мунӧма? — Ылӧ кольӧма! Абу вунӧма!
* * *
Кӧні, другӧй тэ, Авъя зонманӧй? Тшӧтшъя быдмысьӧй, Менам друганӧй? Ёрӧм война тай Тэнӧ бырӧдіс, Саридз пыдӧс тай Тэнӧ кыйӧдіс…
* * *
Кӧн нӧ, мусаӧй, Менам нылукӧй? Кӧн тэ, аканьӧй, Сьӧлӧмшӧранӧй? (Абу силӧма Мекӧд овнысӧ... Верӧс сайӧ тай Важӧн мунӧмыд).
Гижысь: 
Гижӧд
Уси тӧд вылӧ
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1