ШОНДІБАНӦЙ ИНӦЙ
Шондібанӧй, оланінӧй, Муса Украинаӧй! Кыдз нин бара ӧні, тэӧй, Метӧм дырйи олан? Меным пыр на, коркӧ бӧрын, Син водзӧ тэ волан, Аслад лӧня-небыд гажнад Пель водзын тэ кылан. Частӧ тэӧй, муса муӧй, Вӧтӧ меным усьлан… Югыд кодзув енэж улын Вугралігтыр узян; Колипкайкӧд вишня садйын Муслун кӧнкӧ сьылан; Маа кӧра сынӧд тӧлӧн Пӧлялан да пушкан…
________
Кӧні тэӧй, Оксанаӧй, Муса, мелі нылӧй? Сіма чужӧм, сьӧд синтаскӧй, Орӧсіник синмӧй?..
________
Шондібанӧй, оланінӧй, Муса Украинаӧй! Коркӧ бара лолӧ оз нин Аддзывны мем тэнӧ?
Гижысь: 
Гижӧд
Шондібанӧй инӧй
Жанр: 
Ӧшмӧс: 
Пасйӧд: 

* Сіма чужӧм — гожъялӧм чужӧм (авт.), мугов чужӧм.
* Орӧсіник син — карӧй син (авт.).

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1