ВӦТӦН
Ме аддзывлі кык нылӧс вӧтӧн... Зэв шаньӧсь, мусаӧсь Кыкнанныс найӧ... Ок, мыйла нӧ вемӧснас Абуӧсь сэтшӧм, Кутшӧми колӧ?! Ок, мыйла нӧ вемӧсыс Абу дзик вӧт кодьыс? Мыйла нӧ олӧмыс абу Вӧтся кодь чӧскыд?!
* * *
Кыкӧс ме вӧтӧн Аслым сідз мусмӧді. Небыда сьӧлӧмысь На вылӧ видзӧді. (Ӧнӧдз на син водзын Чужӧмныс налӧн, Кылӧ на пель водзын Шытӧвныс надзӧн...) Мыйла нӧ кыкӧн мем Сувтісны туй вылӧ?! Оз лэдзны муннысӧ Некодныс водзвылӧ?!
* * *
Пыр на ме вӧтъясӧн, Коньӧран, ола, Гӧтырӧн вемӧсӧн Олӧмысь пола.
Гижысь: 
Гижӧд
Вӧтӧн
Жанр: 
Гижан кад: 
Пасйӧд: 

* Шытӧв — гӧлӧс шы.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1