ГӦРЫСЬ
Тулысын му кузя гӧръя морт ветлӧ, Долыдапырысь зэв вӧвсӧ сэк вӧтлӧ... Юр весьтас гӧрысьлӧн югъялӧ шонді, Выль лэптӧм му эжсӧ лӧсьыда шонтӧ. Орччӧн сэн сю ӧзим вежӧдӧ бура; Сынӧдыс чӧскыд зэв, рудзӧг нянь кӧра... Мича сэк видзӧдны гӧрысьлысь кӧдзӧм, Кыдзикӧн кӧйдыссӧ коялӧ мӧддзӧн. Нимкодь да гажа зэв гӧрысьлы овлӧ, Кор кӧйдысыс сылӧн му вылас ловзьӧ. Кыдз сэсся мӧдӧдчас шептавны гожӧм, Тусьясыс чорзьыны, банйыны гожйӧн. Сы бӧрти дзирдавны-шырскыны чарла, Му пасьта сярвидзны зарни нӧб кольта... Но медся на долыд аръявыв сёрӧн, Кор сюӧн да идъясӧн тырӧма сёрӧм. Ки-кок сэк уджъясысь мудзӧма ёна... Но кутшӧм тэ, во помӧй, гӧрысьлы дона!
Гижысь: 
Гижӧд
Гӧрысь
Жанр: 
Ӧшмӧс: 
Пасйӧд: 

* Мӧдз — ки пыдӧс, шамыр (авт.).
* Сёрӧм — тэчас, кытчӧ чукӧртӧны му вылысь да тэчӧны рыныш дорӧ нянь (авт.).

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1