ЯКОВ ДЯДЬ, ЧУЖЪЯ!


Ичӧт дырйи менам оз вӧлі артмы л звук, сы пыдди артмӧ вӧлі й звук. Ме кӧсъя шуны: йӧлыд шома, а артмӧ: йӧйыд шома. Гырысьджык челядь ме вылын сералӧны: йӧйыд, шуӧны, йӧй и эм — абу шома ни юмов. Кӧсъя шуны: менам лӧг петӧ, а артмӧ: менам йӧг петӧ. Бара ме вылын сералӧны — сьӧмдӧмаӧсь.

Ӧтчыд мамӧ менӧ ыстіс лавкаӧ, чуж ньӧбны. «Мун, — шуас, — котӧртлы, пиук! Со вузасьысьыс, Яков дядьыд, буретш пырис магазинас!» Ме лавкаад ӧтнам ньӧтчыд на эг ветлы, пола муннысӧ, юася мамӧлысь: мый нӧ, мися, ме шуа, лавкаад пыра да? Мамӧ велӧдӧ менӧ, тэ пӧ шу: «Яков дядь, чужла!» Яков дядьыс сьӧкыд пеля вӧлі да, мамӧ тшӧктіс дзик дінас сувтны да ыджыд гӧлӧсӧн шуны: «Яков дядь, чужла!» Ме сідзи и вӧчи. Магазинӧ котӧрӧн пыри, сувті Яков дядь бердӧ да лавка пасьтаыс горӧді: «Яков дядь, чужъя!»

— Ой-ой-ой! Эн чужйы! Дойма ме да бӧрдны кута! — вак-вакӧн серӧктіс Яков дядь.

Ме повзи да пышйи гортӧ. Сідзикӧн чуж эг вай ни некодлы эг чужйы.


Гижысь: 
Гижӧд
Яков дядь, чужъя!
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1