ЮСЬ
Со мыччысьӧ кыаыс, шпыньялӧ Эжва, Сӧзъю дорын лэбалӧ томыник юсь. Лӧнь сынӧдын бергавны майбырлы вӧля, Зэв надзӧник шлывъялӧ майбыр, оз усь. Оз кажитчы ӧтнасӧн, юсяныд шогсьӧ, Зэв уліті ва вылас шлывъялӧ пыр. Мый сьӧлӧмас йиджӧма? Асывбыд ноксьӧ, Пыр горзыштӧ нораа, лэбалігтыр. Лун саридзсянь войвылӧ воисны кыкӧн, — Эз овнысӧ юсьяслы ӧтлаын сюр: Водз асылын берегсянь лыйисны найӧс, Эз кыпӧд нин ва вылысь ӧтикыс юр. Сэк ӧтнасӧн горзігтыр кыпӧдчис юсьыд. Пыр ӧніӧдз лэбаліс коньӧрӧй сэн; Пӧсь сьӧлӧмыс ёнтыштӧ, синваыс курыд, Оз шогсьӧмсӧ коньӧрлысь кыаыс вен. Со мыччысьӧ шондіыс, мӧвкйӧдлӧ сынӧд. Пыр сӧдзыштӧ ньӧжйӧник вой шӧра ру. Со войвылӧ горзігтыр мӧдӧма юсьыд, Оз важ мозыс долыда бордъясыс ну.
Гижӧд
Юсь
Пасйӧд: 

Сьывсьӧ «Белеет парус» ногӧн

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1