ВОЙЙЫВ


Сулала бокшаын. Увтасын сёльгӧ ёль. Оз тыдав. Сӧмын кыв-ворыс, гуся сьылӧмыс йиджӧ сюрсаӧдз. Ставсӧ сайӧдӧ кельыд гӧрдӧн лӧнялысь воййыв турун. Чунь йылӧн ӧдва судза ляпкыдджык йывъясӧдзыс.

Муна, воййывсӧ вешталіг. Крукася. Кок улын воймӧм керъяс, сьӧд сотчӧм мыр. Абу. Абу мыр, а керка пельӧсӧ сувтӧдлӧм сюръя. Коркӧ тан сулавлісны керкаяс. Баксывлісны зэр водзын ыжъяс. Кыалы воча шыасьліс-кадавліс зарни сорса петук. Сылӧн йӧлӧгаыс дыр котраліс мӧдлапӧвса вӧрӧд пуысь-пуӧ, пуысь-пуӧ, кытчӧдз эз вошлы-сывлы шонділӧн зарни югӧръясын.

Пуӧ. Олӧмыс пуӧ. Олысьыс мунӧ муӧ. Пуяс, йӧз, пемӧсъяс, ставыс водӧны муӧ. Водӧны чеччытӧм вылӧ. Кок улын кос воййыв заяс. На улын муртса тӧдчыштӧны подув керъяс.

Керъяссӧ тайӧс коркӧ увъя конда кодь мужик пӧрӧдіс яг шӧрысь. Ымӧстісны пуяс, кор рутшка-ратшкакылігтыр гыпкысис муӧ ниа. Чинталіс пуяссӧ мужик, бруткис вуж додь вылӧ. Ӧти лунӧн кыпӧдісны керкасӧ. Вина-сура пызан сайын сиисны сё во овны месай-месаньлы, нэмыс сулавны — керкалы.

Дженьыд вӧлӧма керка нэмыс. Ещӧ на дженьыдджык олысьясыслӧн. Подув кер вылӧ ӧні оз нин ышмыны пучейяс. Вильснита. Сісь керйысь чуктӧ болоньыс. Пытшкас дзувъялӧны кодзувкотъяс. Тэрмасьӧны дзебны виччысьтӧм грӧзысь, неминучаысь еджыд небыдик колькъяссӧ. Налӧн олӧмыс сэні. Водзӧ олӧмыс.

А вӧлі ӧд тан и мӧд олӧм. Асывводз тайӧ бокшаӧд лэччывлісны кокни вӧраса нывъяс. Сӧстӧм вала. Вежа вала. Зонпосни чилзігтыр котӧртлісны, дӧрӧмъяс пӧрччалігмоз, ӧд вылысь мед бурскысьны ичӧтик гобльӧгӧ. Сёльгӧ ёль. Сёльгывліс и сэки. Ворсӧдчис изйысь петӧм лапкор-чачаӧн. Лэчча ёльлань. Гашкӧ, сійӧ жӧ ордымӧдыс, кыті лэччывліс оз вом дора чӧдлач синъяса нывка.

Берегсянь оз тыдавны керъяс. Оз тыдавны сьӧд изъяс — важ горъя пачлӧн колясъяс, важ олысьяслӧн да оланінъяслӧн пасъяс. Нинӧм абу гижӧма на вылӧ. Да и мыйла? Ме и сідз аддза найӧс, кодъяс тані мыр бертлісны, гӧрлісны. Кодъяс сьылісны нор да гажа сьыланкывъяс. Кодъяс мусукасьлісны да быдтысьлісны тані.

А нимъяс... Мый меным нимъяссьыс. Кокниджык-ӧ лоӧ, тӧдмала кӧ, мый дзор тошка нюкыльтчӧм пӧльӧсӧ шулісны эз Тюрӧӧн, а Микулӧн? Мый сирӧд вужля кодь латшкӧс мужикыс абу Кернӧг, а Пӧкей? Мый вала лэччысьыс абу Пыста, а Матрен? Мый сэтшӧмыс нимыс? Вичко книгаын — вичко ним, а пармаыс да ёльыс ас ногыс пыртлісны йӧзӧс. Мый меным ӧні кӧвъявлӧм нимъяссьыс?

Лӧнь. Оз кыв ни морт чукӧстчӧм, ни мӧс бакӧстӧм. Сӧмын пуяс шувгӧны зумыша. Сӧмын ёль чольгӧ мыш сайын. Сӧмын воййыв туруна бокша водӧма гӧрд сыръя быгалӧм чышъян моз. Эз-ӧ Пыста вала лэччигас уськӧд сійӧс рыська пельпом вывсьыс?

Чӧв олӧ бокша.


Гижысь: 
Гижӧд
Воййыв
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1