* * *
Восьті ме ӧшиньӧс, восьті. Тӧвзьӧ тай яблӧг пу чвет... Колипкай сьӧлӧмӧс косьтӧ — Сьылӧ... но гажлун оз сет. Мыйла нӧ, мусаӧй, думтӧ Сьӧлӧмад дзебӧмыд тыр? Мыйла нӧ тэнсьыд ме нюмтӧ Ылісянь казяла пыр? Мыйла нӧ талун он тыдав? Дзользьӧмтӧ тэнсьыд ог кыв. Гажтӧм мем тувсовъя рытын... Виччыся тэнӧ, бур ныв. Лэбалысь дзоридзьяс, ӧвсьӧй! Пуксид со морӧсӧ мем!.. Ныв ордӧ, мӧвпъясӧй, тӧвзьӧй, Сьӧлӧмас места кӧ эм! Восьті ме ӧшиньӧс, восьті. Тӧвзьӧ тай яблӧг пу чвет... Колипкай сьӧлӧмӧс косьтӧ — Сьылӧ... но гажлун оз сет.
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Восьті ме ӧшиньӧс, восьті...
Жанр: 
Оригинал гижысь
Петров Михаил Петрович
Оригинал ним: 
Мон усьтӥ укноме...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1