* * *
Восьса ӧшиньын — коръяслӧн зэр. Мунӧ гожӧмыс мӧвпъяслӧн торъясӧн, Сӧмын бӧрсяньыс вӧтчӧны коръясыс, Медым бергӧдны туйяссӧ бӧр, Медым суӧдны. Сӧмын он кут... Лӧня лэбӧны арыслӧн кельыдас Енэж туйясті — Инасьтӧм кельӧбъяс — Кыськӧ кевмыны Енмыслысь шуд... Тэ эн бӧрд. Ставыс коляс. Эн бӧрд. Нора лэбачьяс ӧвтчасны бордъяснас, Найӧ мӧдасны вӧтасьны коръяслы. Лӧньӧм коръяслы — енэжа вӧт... Кодыр му вылас унмовсяс лым.
Гижӧд
Восьса ӧшиньын — коръяслӧн зэр...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1