ВАЖ ЙӦЗ ТУЙ


Пезмӧгсянь петӧны кык туй. Шусьӧны Важ йӧз туй. Ӧти туйыс мунӧ Важкуръялань, мӧдыс сэтысянь жӧ заводитчӧ, но неуна улынджык да шусьӧ Улыс Важ йӧз туй, а медводзыс — Вылыс Важ йӧз туй.

Улысыс, буракӧ, артмӧма мед торйӧдны ӧта-мӧдсьыс кыкнан туйсӧ. Но кытысь тайӧ медводз туйыс, ме ог тӧд. Кыкнанныс кайӧны вӧрӧ и сэні куим-ӧ-нёль верст мысти вошӧны вӧрас. Тайӧ туйӧдыс татчӧ коркӧ кутшӧмкӧ важ йӧз волӧма Важкурьяланьысь, но сэсся сійӧ туйӧдыс эз пондыны ветлыны, и сійӧ вӧрӧн туис.

А эстӧні мег шӧрас джуджыд креж да, сэні коркӧ, шуӧны, чудъяс гуасьлӧмаӧсь. Сэні двадцать треттьӧй воясын куим во кымын би тыдалӧма. Сійӧ, буракӧ, фосфорыс му пырыс петӧма да ӧзйӧма. Но збыль вылас, навернӧ, тӧдчисны би югӧръясыс чери кыйысьяслӧн. Сэні как раз чери кыйысьяслӧн керка сэки вӧлі сулалӧ.

Сэсся ю мӧдарас эм жӧ места, кӧні пӧ тожӧ чудъяс гуасьлӧмаӧсь.


Гижӧд
Важ йӧз туй
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1