* * *
Тэнад гортад ӧти пельӧсын сулалісны косьмӧм дзоридзьяс. Ӧшиньӧ локтіс сук лым. Дзоридзьяс ас пытшканыс видзисны лӧньсӧ. Лымсӧ пондіс мый вынсьыс гартны да коявны ӧшиньӧ. Дзоридзьяслысь он нин вежлав ва, он нин нимкодясь наӧн, найӧ эмӧсь на, но кӧнкӧ мӧдлаын нин ловныс... Гашкӧ, ӧні ловъясыс налӧн и ляскысьӧны ӧшиньӧ гырысь лымйӧн... А сэсся сэзьдіс, руд кымӧрсӧ поткӧдіс, и ӧшиньӧ видзӧдліс енэжлӧн лӧз синмыс. Сійӧ вӧлі пыдӧстӧм. Кусӧм дзоридзьяс... ті он шыалӧ... А енэжыс ловъя...
Гижӧд
Тэнад гортад...
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1