СЬӦЛӦМ ЮАЛӦМ ВЫЛӦ ВОЧА КЫВ
— Кодыр медгажа тэн вӧльнӧй светас? — Зӧлӧт-кага кор мам морӧс бердас. — Медся мичаӧн мый лыддян, пиук? — Шонді югӧрысь пестӧм яр бипур. — Енэж вевт улас мый медся муса? — Кок ув му, коді Пармаӧн шусьӧ. — Кутшӧм сьыланкыв меднебыд шыа? — Лэбач гӧлӧсӧн сьылӧ кор кыа. — Кодыр овлан тэ зумышӧн, норӧн? — «Война» кывйысь кор Му шарыс дзормӧ. — Земля-матилы мый эськӧ сиин? — Шондібанӧс мед некор эз вины!
Гижысь: 
Гижӧд
Сьӧлӧм юалӧм вылӧ воча кыв
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1