* * *
...А пуясыс, чӧв усьӧм пуясыс — Лэбачьяс енэжас, И Тӧлысьыс — Бобулӧн сьӧд ваас тіралӧ Ӧтнас... И тӧрытъя войыслысь Коръясыс Ваясны вунӧдӧм Вӧтъяс Тэ йылысь...
Гижӧд
А пуясыс, чӧв усьӧм пуясыс...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1