ПИНЬТӦМ ТӦДЫСЬ


Чуб ты дінын эм вутшкӧсь места, да сійӧс муныштан и воас шыльыд видз, нӧрыса. И сэні эм виска ты, чери ёна вӧлі пырӧ сэті тыас, а кульмысьӧм бӧрас бӧр петӧ. Ёна вӧлі кыйӧны нӧрысаинас. Ыджыд айӧ аддзас ӧтчыд сэтысь розь, зор тӧриг. Муыс розя. Сэсся сійӧ босьтас бедь да сійӧс розяс лэдзас — беддьыд оз и судз. Сэсся сійӧ босьтас потшӧс майӧг, сюяс да пырӧ и пырӧ. Сэсся кисьыс лэдзас майӧгсӧ, мӧдыд усьӧ да толькӧ тронкылӧ. Бара кыпӧдас да лэдзас — бара тронкылӧ.

Сэсся миян сэні Пиля Епим вӧлӧма тӧдысь да сійӧс корас ыджыд айӧ. Шуас, вот пӧ сэтшӧм и сэтшӧм розь аддзи да кодйысьлам, мыйся тайӧ розь. А сійӧ шуас: «Менам вомӧй нин пиньтӧм да клад эськӧ тані, но заговора клад да, ог лысьт кутчысьны». Сэсся сідзи эз и тӧдмавны.

А ӧні розьыс буждіс ли эз ли, ог и тӧд. Сэті ставсӧ нин местасӧ луалісны да.


Гижӧд
Пиньтӧм тӧдысь
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1